Rada Sołecka kadencja 2024-2029
1. Sołtys: Rajmund Kolenda tel. 606 816 851
2. Waldemar Semmler,
3. Krzysztof Elbin,
4. Damian Dziadzia,
5. Patryk Wołowski,Rada Sołecka kadencja 2019-2024

  1. Sołtys: Rajmund Kolenda, tel.: 077/ 482 81 60 
  2. Damian Dziadzia
  3. Krzysztof Elbin
  4. Dariusz Ostrowski
  5. Patryk Wołowski

 UCHWAŁA NR LIV/438/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gierałtowice (pobierz)