Obwieszczenie dot. wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn. "przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" - na dz. nr 574 i 760 obręb Pokrzywnica oraz o możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwziecia.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf