Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" - na dz. nr 424, 526, 460, 516, 471, 483 i 1258 obręb Mechnica

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf