Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez KAMET S.A, ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej znajdującej się na działce 1274/5 obręb Reńska Wieś, ul. Reński Koniec 14, Reńska Wieś, na halę produkcyjno - magazynową, z jednoczesną zmianą w zakresie wyposażenia istniejącej hali produkcyjno - magazynowej zlokalizowanej na działce 1276/7"

 pobierz obwieszczenie - plik *pdf