Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" - na dz . nr 574 i 760 obręb Pokrzywnica w której to decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik .*pdf