Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" - na dz nr. 574 i 760 obręb Pokrzywnica w której to decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf