Zawiadomienie Samorządowowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 5 kwietnia 2016 r. , znak: SKO.I/40/2156/2015/oś w sprawie toczącego się przed tym organem postępowania z odwołania Yard Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22.07.2015 r., znak: OŚ.6220.3.33.2014 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś w rejonie miejscowości Długomiłowice, Naczysławki, Gierałtowice, Łężce, Bytków, Pociękarb, Radziejów, Reńska Wieś w gminie Reńska Wieś wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

pobierz zawiadomienie - plik *.pdf