Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. zapoznania się z dokumentacją sprawy) o wydaniu w dniu 25.04.2016 r., decyzji znak: OŚ.6220.1.5.2016 umarzającej postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ew. 316/4 (obręb11) w miejscowości Komorno, gmina Reńska Wieś" - wobec bezprzedmiotowości.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf