Zarządzenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2020 r., nr 42/2020 w sprawie określenia wzorów dokumentów obowiązujących w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego, w postaci wymiany dotychczasowych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na proekologiczne systemy grzewcze oraz Uchwały Rady Gminy Reńska Wieś - dot. dotacji celowej na dofinansowanie wymiany żródła ciepła.

1. Zarządzenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2020 r. nr 42/2020 - pobierz plik *.pdf

2. Załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2020 r., nr 42/2020 - pobierz plik *.doc.

3. Uchwała Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/132/2020 z dnia 26.02.2020 r. - pobierz plik *.pdf 

4. Uchwała Rady Gminy Reńska Wieś nr XVII/140/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/132/2020 z dnia 26.02.2020 r. - pobierz plik *.pdf