Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

pobierz projekt dokumentu pn."Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś (...) - plik *.pdf

pobierz prognozę oddziaływania na środowisko dla ww. programu - plik *.pdf