Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radziejów ul. Zielona - Reńska Wieś ul. Kwiatowa" - planowanego do realizazacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 80 obręb Radziejów oraz 499, 531, 532, 517 i 583 obręb Reńska Wieś, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf