Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04.03.2022 r., znak: OŚ.6220.1.7.2022 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Poborszów_21/2021”, o łącznej mocy do 4,0 MW,  (w etapach, każdy po ok. 1,0 MW) składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stację transformatorową oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV" - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 333 obręb Poborszów, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - *.pdf