Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2022 r. zawiadamiające strony postępowania m.in. o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Reńska Wieś o umorzeniu postępowania w całości w sprawie z wniosku z dnia 10 marca 2022 r. Pana Krzysztofa Króla złożonego przez pełnomocnika Pana Leszka Kowalika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ustawienie zbiornika na olej napędowy o pojemności 20,0 m3 na płycie żelbetowej” - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 300 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

 

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf