Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."uzupełnienie wyposażania lakierni w zakładzie w Pociękarbiu" - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 345/10, 345/11 i 345/12 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf