Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Reńska Wieś".

Rodzajem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych.Przedsięwzięcie (zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia) obejmuje swoim zasięgiem obszar gminy Reńska Wieś i gminy Kędzierzyn-Koźle i realizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:

- 1665, 2773 obręb Koźle,  gm. Kędzierzyn-Koźle,

- 898/1, 775/1, 773/18, 750, 770/1, 770/17, 768/25, 765/19, 745/5, 268/2, 842/2, 248/10, 241/3, 242, 6 obręb Większyce, gm. Reńska Wieś,

- 186 obręb Komorno, gm. Reńska Wieś.

 

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf