Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 09 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania m.in. o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Reńska Wieś o umorzeniu postępowania w całości w sprawie z wniosku z dnia 29 kwietnia 2022 r. KAMET S.A. z siedzibą w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś złożonego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Liszkę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "uzupełnienie wyposażenia lakierni w zakładzie w Pociękarbiu" – planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 345/10, 345/11 i 345/12 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf