Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "ustawienie zbiornika na olej napędowy o pojemności 20,0 m3 na płycie żelbetowej" - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 300 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś (wniosek z dnia 16 maja 2022 r. – data wpływu do Urzędu Gminy 26 maja 2022 r.)

pobierz obwieszczenie - plik *pdf