Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04.07.2022 r., znak: OŚ.6220.6.6.2022 - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "ustawienie zbiornika na olej napędowy o pojemności 20,0 m3 na płycie żelbetowej" planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 300 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf