Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 01.08.2022 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś".

Rodzajem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych. Przedsięwzięcie (zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia) obejmuje swoim zasięgiem obszar gminy Reńska Wieś i gminy Kędzierzyn-Koźle i realizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:

- 1665, 2773 obręb Koźle,  gm. Kędzierzyn-Koźle,

- 898/1, 775/1, 773/18, 750, 770/1, 770/17, 768/25, 765/19, 745/5, 268/2, 842/2, 248/10, 241/3, 242, 6 obręb Większyce, gm. Reńska Wieś,

- 186 obręb Komorno, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf