Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25.08.2022 r. (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 62/4, 62/5 i 62/6 obręb Łężce, gm. Reńska Wieś (decyzja z dnia 25 sierpnia 2022 r., znak: OŚ.6220.8.6.2022).                                       

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf