Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10.03.2023 r., znak: OŚ.6220.3.2.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża "DĘBOWA I" planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 407/10 obręb Dębowa, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf