Ogłoszenie o konkursie

Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w 2013r.

Rodzaj zadania: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży".

 pobierz ogłoszenie - plik pdf*