O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, wywieszono wykaz 3/2013 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku w formie przetargu ustnego nieograniczonego.