Informujemy, iż w Kędzierzynie-Koźlu oraz na obszarze okolicznych gmin realizowane są obecnie badania ankietowe dot. kwestii społeczno-gospodarczych. Celem badania jest określenie m.in. zasięgu i skali problemów występujących na obszarze powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego.

Jeszcze przez kilka dni możemy oczekiwać, że zadzwoni do nas telefon lub zostaniemy poproszeni o udzielenie odpowiedzi ankieterowi na ulicy. Ankieterzy z firmy EU-Consult, którzy realizują badanie na zlecenie gmin regionów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego, pytać się będą mieszkańców jak oceniają poszczególne aspekty życia, w szczególności kwestie związane z komunikacją publiczną, dostępnością do usług publicznych, takich jak służba zdrowia, edukacja czy też kwestie związane z zatrudnieniem.

- Badanie ilościowe zostanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców z wykorzystaniem technik wywiadu telefonicznego i sondażu ulicznego. Chcemy, aby mieszkańcy wypowiedzieli się nt. problemów życia codziennego w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i w okolicznych gminach. Interesuje nas w szczególności, co jest barierą w funkcjonowaniu subregionu jako spójnego „organizmu”, jakie problemy powinny zostać uznane za priorytetowe do rozwiązania. Interesuje nas także, co jest mocną stroną tego regionu – mówi Marek Karłowski, koordynator projektu z ramienia gdańskiej firmy EU-CONSULT.

Do wszystkich osób, które zostaną poproszone do udziału w badaniu, apelujemy o wyrozumiałość, wyrażenie chęci udziału w badaniu, a przede wszystkim o szczere wypowiedzi.

Projekt „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.