O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, wywieszono wykaz 5/2013 przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej garaży wraz z prawem własności gruntu stanowiących własność Gminy Reńska Wieś w 2013 roku oraz wykazu nr 6/2013 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2014 r. w formie przetargu ustnego nieograniczonego.