Wójt Gminy Reńska Wieś zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznej na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Gierałtowice w sprawie nadania statutu sołectwu Gierałtowice w dniu 5 stycznia 2014 r. o godzinie 16.00.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów w projekcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Gierałtowice położonemu na terenie Gminy Reńska Wieś.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu  uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Gierałtowice- pobierz plik (*pdf) .