Wójt Gminy Reńska Wieś zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznej na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Długomiłowice w sprawie nadania statutu sołectwu Długomiłowice w dniu 4 stycznia 2014 r. o godzinie 17.00.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów w projekcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Długomiłowice położonemu na terenie Gminy Reńska Wieś.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu  uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Długomiłowice- pobierz plik (*pdf)