Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej - ul. Tęczowej w Większycach"  - pobierz plik *pdf