Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Większycach" - pobierz plik *pdf