Wykaz dziennych opiekunów

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłoszenia dziennych opiekunów do wykazu prowadzonego przez Wójta Gminy.
Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Reńska Wieś

WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

działających na terenie Gminy Reńska Wieś

Lp.

Nazwisko

Imię

 

1.

Królewicz

 

Danuta