Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski

W miniony piątek przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny przyjęli jednogłośnie:

  • Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020

oraz

  • Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na lata 2014-2020 (ZIT).

Więcej informacji na stronie Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego