23 listopada o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Reńska Wieś w sali nr 4 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie skargi złożonej na Wójta Gminy Reńska Wieś.

3. Zamknięcie posiedzenia.