Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych
odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022
o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/a07157b5-1af9-4