Treść ogłoszenia - pobierz plik *pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz plik *pdf

Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś - pobierz plik *pdf

Projekt uchwały - pobierz plik *pdf