Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz plik *pdf

Klauzula RODO - pobierz plik