Posiedzenie Komisji Finansowo Gospodarczej odbędzie się w dniu 19 września 2022

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/26529483-c6ed-4