Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0510/P/18/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego od granicy województwa śląskiego z województwem opolskim w km 18+500 do dolnego dalbowiska śluzy Sławięcice w km14+500 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2432).

pobierz rozporządzenie WO z dnia 12 września 2022 r. - plik *pdf