Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych odbędzie się w dniu 26 września 2022 o godz. 15.00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne w pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/69880833-0645-4