Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i  młodzieży" (pobierz)