Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów” wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz plik *pdf

Klauzula RODO - pobierz plik