W nawiązaniu do pisma Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Opolu z dnia 04.04.2023 r., znak: OPO.WKUZ.GZ.4274.71.2023.KC zamieszcza się poniżej listę działek, które w pierwszej kolejności będą przekazane do dzierżawy dla rolników indywidualnych po zakończeniu umowy dzierżawy ze spółką Top Farms.

pobierz listę działek - plik *.pdf