Posiedzenie Komisji Społeczno Oświatowej
odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne
pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/62f5d8d9-84cd-4