W nawiązaniu do pisma Dyrektora Biura Izby Rolniczej w Opolu z dnia 29 maja 2023 r., znak: BIR.1371.2023 - poniżej zamieszcza się Uchwałę nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych wraz z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem ww. wyborów (stanowiącym załącznik do ww. uchwały).

pobierz uchwałę nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. - plik *.pdf