Rozporządzenie Porządkowe NR 05110/P/17/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 31.05.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500 Januszkowice od km 0+300 do km 1+500

pobierz rozporządzenie - plik *.pdf