Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu z dnia 29.06.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, w zakresie przebudowy rowów poprzez wykonanie dwóch przepustów drogowych, zlokalizowanych w obrębie działek nr 400/2, 602, 411, 302 a.m. 4, obręb 0011 Komorno oraz 572/2, a.m. 2  obręb 0011 Komorno.

pobierz informację - plik *.pdf