Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13.10.2023 r., znak: WOOŚ.420.13.1.2023.IM.2 dot. wszczęcia, na wniosek Gminy Kędzierzyn-Koźle reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Marcina Solis, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego w Kędzierzynie – Koźlu” w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego”, realizowanego na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle i Reńska Wieś.

pobierz zawiadomienie RDOŚ w Opolu (skan) - plik *.pdf

pobierz zawiadomienie RDOŚ w Opolu (podpis elektroniczny) - plik *.pdf