Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla terenu położonego w obrębie Łężce przy drodze krajowej nr 38 wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz plik *pdf

Klauzula RODO - pobierz plik