Rozporządzenie Porządkowe NR 0510/P/34/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 11.10.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500

pobierz rozporządzenie - plik *.pdf