Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2023 r., znak: DOŚ-RG.7427.3.12.2023.JJ - dot. zawiadomienia stron o zakończeniu toczącego się przed Marszałkiem Województwa Opolskiego postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie południowej części Niziny Śląskiej". Roboty geologiczne będą prowadzone m.in. na terenie Gminy Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf