Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2023 r. - dot. postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim.

pobierz obwieszczenie MI - plik *.pdf